logo

- Kancelaria -

Głównym celem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie, zapewnienie Klientom poufności i współpracy w dogodnej dla Nich formie, takiej jak:

- zastępowanie przed sądami i innymi organami;
- reprezentowanie w postępowaniach przedsądowych;
- prowadzenie negocjacji oraz rozmów ugodowych;
- przygotowywanie, opiniowanie projektów pism oraz umów;
- udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień;
- analizę sytuacji prawnej;
- sporządzanie przedsądowych wezwań oraz windykację wierzytelności.Oferta Kancelarii

Oferta Kancelarii skierowana jest również do osób poszukujących obrońcy w sprawach karnych, w tym również do osób i przedsiębiorstw, których dobro prawne i interes zostały naruszone poprzez przestępcze działanie osób trzecich.

Współpraca z Kancelarią

Współpraca z Kancelarią jest realizowana poprzez prowadzenie powierzonych przez Klientów spraw, wykonywanie indywidualnych zleceń lub prowadzenie stałej lub czasowej obsługi prawnej.

Wynagrodzenie Kancelarii

Wynagrodzenie Kancelarii każdorazowo ustalane jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz czasu jej realizacji. Cena usługi Kancelarii może zostać ustalona w oparciu o stawkę godzinową, wynagrodzenie jednorazowe lub zryczałtowane, w tym ryczałty okresowe.

- Zespół -

Kacper Dusiński

Adwokat

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest związany z Adwokaturą od 2013 roku.

Zanim otworzył swoją indywidualną Kancelarię Adwokacką, doświadczenie zawodowe zdobywał w dwóch renomowanych Kancelariach w Warszawie - uczestnicząc w wielu głośnych procesach sądowych.

Specjalizuje się głównie w reprezentowaniu Klientów w sprawach sądowych oraz obsłudze prawnej osób fizycznych i przedsiębiorstw.

W swojej działalności zajmuje się prawem karnym, w tym karno-gospodarczym, karno-skarbowym oraz sprawami z zakresu prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego.

Współpracuje stale z adwokatami, radcami prawnymi oraz aplikantami adwokackimi.
adwokatura

- Kontakt -